Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset  valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaaseurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän tärkein päätöksentekijä

Seurakuntayhtymässä tärkeimmät päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä kaikista yhtymän seurakunnista. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää yhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.  Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset.  Jokaisessa yhtymän seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle. Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous. 

 

Päätöksenteko Utsjoen seurakunnassa

Seurakunnan ylin päättävä elin on seurakuntaneuvosto, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kahdeksan jäsentä. Seurakuntaneuvosto päättää Utsjoen seurakunnallisesta toiminnasta.

Vuosina 2023 - 2026 Utsjoen seurakunnan luottamushenkilöt ovat seuraavat: 

Seurakuntaneuvoston jäsenet:

  • Guttorm, Väinö
  • Halonen, Tarja
  • Harjunen, Maarit-Sofia
  • Koutonen, Iivari
  • Länsman, Nilla-Pekka
  • Nousuniemi, Jouni Esa
  • Vuolab, Marketta
  • Waltari, Ursula

VARALLA:

  • Guttorm, Kirsti

UTSJOEN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISESSÄ KIRKKOVALTUUSTOSSA:

Guttorm, Väinö

Halonen, Tarja

Harjunen, Maarit-Sofia

Länsman, Nilla-Pekka

Nousuniemi, Jouni-Esa

Varajasenenä: Vuolab, Marketta

 

UTSJOEN SEURAKUNNAN EDUSTAJAT POHJOIS-LAPIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISESSÄ KIRKKONEUVOSTOSSA:

Tarja Halonen, varalla Marketta Vuolab

Jouni Esa Nousuniemi, varalla Nilla-Pekka Länsman

 

Kädenpuristus

Seurakuntaneuvoston kokoukset 2021

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 13.1.2021 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 11.5.2021 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 13.10.21 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 24.11.2021 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokoukset 2022

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 9.8.2022 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 6.10.2022 tästä. Ja siihen kuuluva liite tästä

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 9.11. 2022 tästä. Ja siihen kuuluva liite 1 tästä, liite 2 tästä ja liite 3 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokoukset 2023

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 9.3.2023 tästä ja siihen kuuluva liite 1 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 19.4.2023 tästä ja liite 4 tästä

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 19.10.2023 tästä ja liite 1 tästä. Liite 2 on seurakunnan seurakunnallisen toiminnan suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024. Se on tässä.

Seurakuntaneuvoston kokous pöytäkirja 23.11.2023

Seurakuntaneuvoston kokoukset 2024

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 7.3.2024

Seurakuntaneuvoston pöytäkirja 8.5.2024

Muita hallinnollisia asiakirjoja

Utsjoen seurakunnan strategia tästä.

Utsjoen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö tästä.

Utsjoen seurakunnan taloudellisen avustamisen periaatteet tästä.

Utsjoen seurakunnan suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä tästä.