Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset  valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaaseurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymän tärkein päätöksentekijä

Seurakuntayhtymässä tärkeimmät päätökset tekee yhteinen kirkkovaltuusto. Valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä kaikista yhtymän seurakunnista. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää yhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.  Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset.  Jokaisessa yhtymän seurakunnassa on vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle. Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous. 

 

Päätöksenteko Utsjoen seurakunnassa

Seurakunnan ylin päättävä elin on seurakuntaneuvosto, johon kuuluu kirkkoherran lisäksi kahdeksan jäsentä.

Nykyinen vaalikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Seurakuntaneuvosto päättää Utsjoen seurakunnallisesta toiminnasta.

Seurakuntaneuvoston jäsenet:

  • Guttorm, Väinö
  • Harjunen, Maarit-Sofia
  • Vuolab, Marketta, varapuheenjohtaja
  • Nousuniemi, Jouni Esa
  • Guttorm, Veikko
  • Halonen, Tarja
  • Waltari, Ursula
  • Morottaja, Pentti

VARALLA:

  • Tähkäpää, Maiju
  • Guttorm, Kirsti

 

Utsjoen seurakunnan seurakuntavaalit vuonna 2022

Varsinainen äänestyspäivä on 20.11.22 ja äänestyspaikkana Utsjoen seurakuntatalo (Tenontie 1) klo 11.00 - 20.00. 

Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat:

Seurakunnan kirkkoherranvirastossa Ivalossa (Sairaalantie 5) 8. – 12.11. klo 9 – 18.

 

Lisäksi seuraavasti:

Nuvvuksen rukoushuoneella torstaina 10.11. klo 10 - 12

Karigasniemen kappelilla torstaina 10.11. klo 14 – 18

Nuorgamin rukoushuoneella perjantaina 11. 11. klo 17 – 20

Utsjoen seurakuntatalolla lauantaina 12.11. klo 10 – 15

EHDOKKAAT:

Utsjoen seurakuntaneuvosto, valitaan kahdeksan edustajaa

Valitsijayhdistys: Yhdessä eteenpäin

Ehdokkaat:

Guttorm, Kirsti

Guttorm, Väinö

Halonen, Tarja

Harjunen, Maarit Sofia

Koutonen, Iivari

Länsman, Nilla-Pekka

Nousuniemi, Jouni Esa

Vuolab, Marketta

Waltari, Ursula

Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto, valitaan viisi edustajaa

Valitsijayhdistys: Yhdessä eteenpäin

Guttorm, Väinö

Halonen, Tarja

Harjunen, Maarit Sofia

Länsman, Nilla-Pekka

Nousuniemi, Jouni Esa

Vuolab, Marketta

Kädenpuristus

Seurakuntaneuvoston kokoukset 2021

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 13.1.2021 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 11.5.2021 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 13.10.21 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 24.11.2021 tästä.

Seurakuntaneuvoston kokoukset 2022

Seurakuntaneuvoston kokouksen pöytäkirja 9.8.2022 tästä.

Muita hallinnollisia asiakirjoja

Utsjoen seurakunnan strategia tästä.

Utsjoen seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö tästä.

Utsjoen seurakunnan taloudellisen avustamisen periaatteet tästä.