Hyppää sisältöön

Ohcejoga searvegotte girku ja eará sajit

Dán siiddus gávnnat searvegotte doaibmasajiid.

Ohcejoga searvegotte váldogirku lea Ohcejoga girku.

Gáregasnjárgga kapealla, Ohcejoga searvegoddedálu ja Njuorggána rohkosvistti sáhttá láigohit bearašávvudemiid, ee. gástadilálašvuođaid, heajaid, muitodilálašvuođaid, šaddanbeivviid ja eará ávvudoaluid várás.  

Searvegotte doaibmasajiin vástida girkohearrá. Geavatlaš rávvagiid sierra sajiid geavaheamis addet girkoverddet.

Ohcejoga gilis:

Ohcejoga girku. Ohcejogageaidnu 564, 99980 Ohcejohka. Girku lea rabas dilálašvuođaid áigge ja gesiid áigge geaidnogirkun.

Ohcejoga searvegoddedállu. Deanugeaidnu 1, 99980 Ohcejohka. Searvegoddedállu lea searvegotte čoahkkananbáiki. Dan láigohit searvegotte olbmuid bearašávvvudemiide.  

Ohcejoga báhppal. Ohcejogageaidnu 565, 99980 Ohcejohka. Báhppal lea girkohearrá ruoktu. Báhppala sále doaibmá searvegotte olbmuid čoahkkananbáikin ja báhppala šilljus ja šilljostobus ordnejit geassit dáhpáhusaid.

Nuoraidbáiki Kulmakivi. Deanugeaidnu 1, 99980 Ohcejohka. Kulmakivi lea nuoraid čoahkkananbáiki ja maiddái nuoraidbargi ja diakoniijabargi bargosadji.

Boares Sáhkát.Ohcejogageaidnu 565, 99980 Ohcejohka. Boares Sáhkáhis sáhttá ordnet girkolaš doaimmahusaid ja dat sáhttá geassit doaibmat searvegotte čoahkkananbáikin.

Vuolggahusa Váffelgáhkkokafea. Ohcejogageaidnu 563, 99980 Ohcejohka. Kafea lea Ohcejoga girkostobuid luhtte ja lea gesiid áigge rabas. Dienas čoggo vuolggahusbarggu buorrin.

Gáregasnjárggas:

Gáregasnjárgga kapealla. Badjedeanugeaidnu 104. 99950 Gáregasnjárga. Kapealla lea rabas dilálašvuođaid áigge.

Njuorggámis:

Njuorggáma rohkosvisti. Seuraniementie 11. 99990 Njuorggán

Nuvvosis:

Nuvvosa rohkosvisti. Deanugeaidnu 4724. 99980 Ohcejohka.

 

 

Oktavuohtadieđut LISÄÄ LINKKI TÄHÄN