Häät

Mennään naimisiin! Onnea ja siunausta tulevaan hääpäiväänne!

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä juridinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Ennen vihkimistä

Ennen vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Avioon aikovat pyytävät yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa joko sulhasen tai morsiamen väestörekisterin pitäjältä. Evankelisluterilaisen kirkon jäsenet voivat käydä toisen kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa.
Vihkiminen voidaan toimittaa, kun avioliittoon aikovat ovat saaneet todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta. Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä, ja se on voimassa neljä kuukautta.

Evankelisluterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellaiset parit, joista ainakin toinen kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai uskontokuntaan.
Jos toinen ei kuulu kirkkoon tai kuuluu johonkin ei-kristilliseen uskontokuntaan, kirkollista vihkimistä ei voida suorittaa. Jos kuitenkin toinen osapuoli kuuluu kirkkoon, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää kirkollinen avioliiton siunaaminen.

Vihkiminen

Utsjoella vihkiminen toimitetaan useimmiten Utsjoen kirkossa tai Karigasniemen kappelissa. Se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa paikassa. Utsjoella vihitään myös tunturissa, rannalla tai pihassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Tavallisesti pappi tapaa vihkiparin etukäteen. Tapaamishetkessä tutustutaan ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä käytännön asioita. Papin kanssa voidaan myös harjoitella toimitusta etukäteen. Jos vihkipari on muualta kuin Utsjoelta, on hyvä tuoda vihkiraamattu omasta kotiseurakunnasta. Sen saa kotiseurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. (1 Kor. 13:13)

Rukoushetki samaa sukupuolta olevan parin puolesta

Maaliskuussa 2017 voimaan astunut uusi avioliittolaki mahdollistaa avioliiton solmimisen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty uusia päätöksiä. Evankelis-luterilaisen kirkon ohjeistus on, että avioliittoon vihitään kirkossa vain eri sukupuolta olevia pareja.

Utsjoen seurakunta haluaa olla mukana kaikkien jäsentensä juhlahetkissä. Maistraatissa solmittua siviiliavioliittoa voi juhlistaa esimerkiksi vapaamuotoisella rukouksella avioliiton solmineiden kanssa ja puolesta. Rukouksessa kiitetään yhdessä Jumalaa elämän lahjoista ja pyydetään Jumalan huolenpitoa ja johdatusta. Tilaisuuden voi suunnitella yhdessä papin kanssa.

Vihkipari tunturissa.