Hyppää sisältöön

Vuolggahusa váffelgáhkkokafea

Vuolggahusa Váffelgáhkkokafea Ohcejoga girkostobuid luhtte girku balddas (Utsjoentie 563) lea rabas gesiid áigge. Dábálaččat kafea leahkkasa mihcamáraid áigge ja lea rabas borgemánu loahpa rádjai. Vuolggahuskafean buvttademiin ruhtadit Ohcejoga searvegotte vuolggahusbarggu nammaduvvon soahpamušaid. 

Kafea lea fiinna smávva kafea girkostobuid stealli alde. Bálddas lea Šiella giehtaduodjegávpi ja museabáiki, mas Girkostohposearvi fuolaha. Kafeas oačču varas váffelgáhkkuid ja gáfe ja deaja ja sávtta. Vuovdimassii leat maiddái ullosuohkut vuolggahusbarggu buorrin. 

Kafea doaimmain lea ovddasvástadus searvegotte diakoniijabargis, muhto stuorámus barggu barget eaktodáhtolaš veahkkebargit. 
Veahkkebargit bohtet Ohcejohkii vahkkui hávil ja sii idjadit Ohcejoga searvegotteviesus searvegotte guosseviesus. Veahkkebargit barget vahkku áigge vihtta bargobeaivvi kafeas ja sis leat guokte friijabeaivvi. Báikkálaš eaktodáhtolaš olbmot steikejit váffelgáhkuid dáid friijabeivviid áigge ja dasa lassin sii fuolahit eará guovlluin boahtti veahkkebargiid oahpisteamis. Kafea váffelgáhkuid steikejeaddjit lehkkot maiddái Ohcejoga girku uvssaid mátkálaččaide. Ohcejoga girku lea geaidnogirku ja oahpisteapmi gávdno Girkostobuin Vuolggahusa váffelgáhkkokafeas. 
Veahkkebargin doaibman lea miellagiddevaš vásáhus oahpásmuvvat Ohcejohkii ja addá olu. 

Girkostobuid luhtte álgá Ulrika kultur- ja jaskkodanbálggis, mii johtá báhppala, boares hávdeeatnama ja Ohcejoga girku duovdagiin. Bálgá guhkkodat lea 2,3 km. Oahpistangalbbat leat girkostobuid guoras ja girku vuolá bealde biillaid bissehanbáikkis. 
LIŋkka tekstii. Ulrika bálggis.