Hyppää sisältöön

Rihppaávvudeamit

Rihppaskuvla nohká konfirmašuvdnii, gos nuorat dovddastit iežaset oskku ovttas searvegottiin ja sii sivdniduvvojit joatkit eallinmátkkiset Ipmila suodjalusas. Konfirmašuvdnii sáhttet oassálastit dat girku lahtut, geain rihppaskuvlla vázzima vuođul lea dasa riekti. Konfirmašuvnnas fidnejuvvo riekti iehčanassii fitnat eahkedaččain, vuoigatvuohta doaimmat risvánhemin ja náitalit girkolaččat.

Rihppaskuvlla láidejeaddjiin oažžu lassedieđu konfirmašuvnna áigemuttus ja geavatlaš áššiin.