Hautaan siunaaminen ja hautajaiset

Läheisen ihmisen kuolema on aina suuri menetys. Lämmin osanotto surun keskelle.

Läheisestä luopumisen hetki on raskas. Kristilliset hautajaiset ovat yhteinen hetki surra, muistella ja siunata läheinen haudan lepoon. Surun keskellä omaisten on jaksettava hoitaa hautausjärjestelyt. Näissä asioissa voi aina kääntyä seurakunnan puoleen. Papilta, diakoniatyöntekijältä tai suntiolta saa tukea ja papilta ja suntiolta myös opastusta käytännön asioissa.

Hautaan siunaamisen ajankohta sovitaan papin kanssa. Samalla varataan tarvittavat tilat. Hautapaikka varataan suntiolta. Tarvittaessa suntio lähtee mukaan hautausmaalle katsomaan sopivaa hautapaikkaa.

Siunaamispaikat

Utsjoella hautaan siunaaminen toimitetaan Utsjoen kirkossa, Karigasniemen kappelilla tai hautausmaalla. Ennen hautajaisia papin kanssa keskustellaan tarkemmin ja sovitaan siunaustilaisuuden ja muistotilaisuuden ohjelmasta. 

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on lähtökohtaisesto omaisten tilaisuus ja sen voi pitää missä tahansa. Tärkeintä on yhteisen surun jakaminen. Seurakunnan edustajat osallistuvat mielellään myös muistotilaisuuteen ja pappi auttaa tilaisuuden suunnittelussa ja toimii tarvittaessa tilaisuuden juontajana, jos niin toivotaan. Tästä on hyvä keskustella etukäteen.

Siunaaminen kirkkoon kuulumattomalle  

Kirkollinen hautaan siunaaminen voidaan pyydettäessä toimittaa kirkkoon kuulumattomallekin, mikäli vainaja on sitä eläessään toivonut.

Haudankaivuu ja peitto

Utsjoella vainajan omaiset vastaavat haudan kaivamisesta ja peittämisestä. Perinteiseen tapaan omaiset kaivavat haudan käsin. Hauta myös peitetään käsin siunaustilaisuuden päätteeksi.

Kaikilla kolmella käytössä olevalla hautausmaalla on myös mahdollista hoitaa haudan kaivaminen koneellisesti. Konekaivu ei kuitenkaan ole mahdollista hautausmaan kaikissa osissa. Suntiot osoittavat ne paikat, joissa on mahdollista käyttää konekaivua. Hauta on mahdollista myös peittää koneellisesti.

Tuhkaus

Mikäli vainaja tuhkataan, uurnan laskun yhteydessä voidaan pitää lyhyt rukoushetki, johon omaiset voivat pyytää pappia tai suntiota mukaan.

Hautaustoimen ohjesääntö

Tästä voit lukea tarkempia ohjeita hautauskäytännöistä Utsjoen seurakunnassa.

Hautapaikka, jonka päällä paljon kukkalaitteita.