Uutislistaukseen

Utsjoen seurakunnan piispantarkastus

seurakunnan työntekijöitä

Piispantarkastus tarkoittaa sitä, että hiippakuntamme piispa, Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, tulee seurakuntaan vierailulle. Tämä huhtikuinen vierailu (19. – 21.4.) on kolmipäiväinen ja piispa ehtii vierailla jokaisella kylällä. Piispan vierailun ohjelma suunnitellaan myöhemmin, mutta tarkoituksena on vierailla kouluilla, joissain yrityksissä ja tavata myös kunnan edustajia. Tärkeää on myös kaikkien seurakuntalaisten sekä myös luottamushenkilöiden tapaaminen.

Piispantarkastus on kuitenkin prosessi, joka on enemmän kuin yksittäinen vierailu. Prosessin aikana hiippakunnan väki vierailee seurakunnassa ja seurakunnassa pohditaan oman seurakunnan perustehtävää ja strategisia suuntaviivoja. Samalla tarkastellaan seurakunnan taloutta ja hallintoa.

Piispantarkastusprosessi käynnistyi, kun hiippakunnan vieraat kävivät Utsjoen seurakunnassa perjantaina. Oulun hiippakunnan pappisasessori Mirva Aholan johdolla tarkasteltiin seurakunnan taloutta ja hallintoa. Mirva Ahola on itse Pyhäjärven kirkkoherra. Hiippakuntasihteeri ja työyhteisökonsultti Mirva Kuikan johdolla pohdittiin työyhteisön yhteisiä kysymyksiä. Tätä ennen seurakunnassa oli vastattu työhyvinvointikyselyyn ja arvioitu vahvuuksia sekä kehittämistarpeita. Päivän mittaisessa ennakkotapaamisessa oli mukana myös lääninrovasti Jussi Ollila Kolarista. Utsjoki kuuluu Lapin rovastikuntaan ja jokaisessa rovastikunnassa yksi kirkkoherroista on lääninrovasti. Erityisesti arkiston tarkistaminen kuuluu lääninrovastille. Mukana oli myös seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Tarja Halonen edustamassa seurakunnan luottamushenkilöitä.

Piispantarkastusprosessi jatkuu niin, että seurakunnassa kootaan tarvittavat asiakirjat. Näitä ovat esimerkiksi seurakunnan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, kiinteistöstrategia ja valmiussuunnitelma. Tämän lisäksi suunnitellaan vierailun ohjelma. Vieraat olivat varanneet riittävästi aikaa Utsjoella käymiseen ja he ehtivät myös päivän päätteeksi osallistumaan syystulille pappilan rannassa.

30.9.2023 15.13