Uutislistaukseen

Seurakuntaneuvoston lausunto kiinteistöistä

Utsjoen pappila

19.4. Utsjoen seurakuntaneuvosto on pitänyt kokouksen ja mm. antanut siltä pyydetyn lausunnon seurakunnan kiinteistöistä.

Kokouksessaan 22.3. Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyysi lausuntoa Utsjoen seurakuntaneuvostolta seuraavasti:

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille 2022-2030 kokouksessaan 30.11.2022. Strategian tavoitteena on muun muassa pienentää merkittävästi kiinteistökulujen osuutta seurakuntayhtymän jatkuvista tuloista. Tämä edellyttää kiinteistöjen määrän vähentämistä. Kiinteistöjen määrää vähennetään kuitenkin siten, etteivät seurakunnallisen toiminnan edellytykset vaarannu. Utsjoen kirkonkylällä vähennys kohdistuu joko pappilaan tai seurakuntataloon.

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää Utsjoen seurakuntaneuvostolta lausunnon Utsjoen seurakuntatalon ja pappilan merkityksestä seurakunnalliselle toiminnalle sekä seurakunnan kulttuurille, arvoille ja identiteetille. Yhteinen kirkkoneuvosto odottaa lausunnossa otettavan kantaa siihen, kumman rakennuksen seurakunta toivoo säilytettäväksi seurakuntayhtymän omistuksessa.

Tässä alla Utsjoen seurakuntaneuvoston lausunto:

Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvoston lausunto Utsjoen seurakuntatalon ja pappilan merkityksestä seurakunnalliselle toiminnalle sekä seurakunnan kulttuurille, arvoille ja identiteetille.

Seurakuntatalo kokoontumistilana

Seurakuntatalon sijainti kylän keskustassa on hyvä, talo on toimiva, esteetön ja monipuolinen seurakunnan kokoontumistila. Se tarjoaa asunnon myös työntekijälle ja vierailijoille. Varastot ovat toimivat ja tila toimii tarvittaessa myös leirikeskuksena. Seurakuntatalo mahdollistaa myös kokoontumistilaa muille yhteisössä ja esikoislestadiolainen seuraväki on tottunut kokoontumaan tiloissa.

Seurakuntatalon lämmitys- ja muut käyttökulut ovat suuret ja tilan käyttöaste on matala – suurta salitilaa tarvitaan vain hyvin harvoin. Seurakuntatalo on nyt kohtalaisessa kunnossa. Sijainti kaukana kirkosta on toisaalta seurakuntatalon haittapuoli.

Seurakuntatalon merkitys kulttuurille, arvoille ja identiteetille

Keskellä kylää seurakuntatalo muistuttaa seurakunnan olemassaolosta. Rakennuksilla ei kuitenkaan ole kulttuurihistoriallista arvoa, vaan ne ovat tyypillisiä 1970-luvun rakennuksia. Tulevaisuudessa korjauskustannukset ovat suuret ja avustusten saaminen tällaiseen kohteeseen on epätodennäköistä. Seurakuntatalolla on kulttuurista merkitystä sille ikäluokalle, joka on tottunut kokoontumaan seurakuntatalolle. Nuoret arvostavat seurakuntatalon sijaintia, kokoa ja toimivuutta.

Pappila kokoontumistilana

Tällä hetkellä pappila toimii kirkkoherran asuntona ja sali seurakunnan kokoontumistilana. Pihapiiriin on kokoonnuttu kesäisin esim. juhannuskokoille, syystulille ja saunailtoihin. Pappila pihapiireineen on toiminut myös suurten kesäisten tapahtumien pitopaikkana esim. Raamatunkäännösjuhlassa ja saamelaisvainajien maahankätkemistilaisuudessa.

Jos pappila muutetaan seurakunnan kokoontumistilaksi, kirkkoherralle ei ole asuntoa, mutta tilaan on mahdollista saada erinomainen ja riittävän suuri kokoontumistila, työhuone- ja keskustelutilat sekä vierashuonetilat. Tämä edellyttää muutoksia pappilassa. Pappila voisi toimia myös arvokkaana juhlatilana ja vuokrattavana tilana ulkopuolisille.

Pappilan sijainti kirkon vierellä antaa mahdollisuuksia tilan monipuoliselle käytölle ja tulisi mahdollisesti lisäämään myös kirkon käyttöä. Pappilan pihapiiri mahdollistaa leirit ja saunaillat sekä monet yhteiset ulkoilmatapahtumat. Pappilan ulkorakennuksiin on mahdollista järjestää riittävästi varastotilaa. Pappilan toimiminen leirikeskuksena on mahdollista.

Jos pappila jää seurakunnan kokoontumistilaksi, seurakunnalla on hyvä kokonaisuus, jossa kirkko, pappila kokoontumistilana sekä Lähetyksen Vohvelikahvila ja hautausmaa ja Ulriikan polku muodostavat yhden kokonaisuuden.

Tällöin nuorten ja lasten kokoontumistila sekä mahdollisesti myös ikäihmisten kokoontumistila olisi hyvä löytää koulun viereltä. Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla seurakunnan omaa tilaa. Kunnan nuorisotila soveltuu hyvin myös seurakunnan nuorisotilaksi ja koulun suuri monitoimitila on vuokrattavissa iltaisin ja viikonloppuisin kaikkien käyttöön. Seurakunnan leirien pitopaikka löytynee erilaisia vaihtoehtoja (koulu, pappila, muu leirikeskus kauempana) kokeilemalla.

Pappilan kunnostamiseen on todennäköistä löytää ulkopuolista rahoitusta.

Pappilan merkitys kulttuurille, arvoille ja identiteetille

Utsjoen pappila on osa Utsjoen kirkkomaisemaa, johon kuuluvat Utsjoen kirkko, hautausmaat, Vanha sakasti sekä kirkkotuvat ja Mantojärvi. Maisemassa kulkee myös Kirkkotupayhdistyksen ja seurakunnan yhdessä rakentama Ulriikan Kulttuuri- ja hiljentymispolku.

Koko kirkkomaisema rakennuksineen edustaa utsjokisille tärkeitä arvoja; menneisyyden kunnioitusta, luonnon arvostusta, maiseman pysyvyyttä ja luonnon pyhyyttä. Luonto ja esteettisyys puhuvat pappilan miljöössä. Koko kirkkomaisema rakennuksineen on osa utsjokista identiteettiä ja seurakunnan arvokkain omaisuus. Pappila ja sen pihapiiri kokoontumistilana vahvistaisivat seurakunnan toiminnassa luonnonläheisyyttä, ympäristöarvoja ja omaa identiteettiä.

Edeltävien sukupolvien työ näkyy ympäristössä – paikalla on jälkiä asutuksesta ja kokoontumisesta 1600-luvulta alkaen. Saamelaiskulttuurin näkökulmasta pappila on arvokas ja merkityksellinen kohde ja osa utsjokista kulttuurihistoriaa ja identiteettiä. Pappila on tärkeä kohde myös niille, jotka eivät osallistu toimintaan.

Lapsivaikutusten arviointi

Seurakunnan toimintakeskuksen sijainnilla on merkitystä erityisesti lapsille, jotka ovat kuljetusten varassa. Toiminnan siirto seurakuntatalolta pappilaan haittaisi lasten ja nuorten siirtymistä kylältä tai koulusta seurakunnan tiloihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että jos seurakunnan toiminta siirtyy pappilaan, lasten ja nuorten kokoontumistila löytyy kuitenkin kylän keskustasta.

Pappilasta luopuminen katkaisisi olennaisen utsjokiseen identiteettiin kuuluvan kulttuuriperinnön ja seurakunnan ylläpitämän kulttuurikokonaisuuden siirtymisen tuleville sukupolville.

Lopuksi

Utsjoen seurakuntaneuvosto esittää, että Utsjoen pappila säilyy seurakuntayhtymän omistuksessa ja seurakunnan kokoontumistilana. Pappilasta saa erinomaisen kokoontumistilan, kirkon ja ympäristön kanssa se muodostaa toimivan kokonaisuuden, jonka kulttuuriset ja historialliset sekä esteettiset arvot ovat huomattavasti suuremmat kuin seurakuntatalon. Lasten ja nuorten kokoontumistilaa tarvitaan läheltä kouluja. Koulun monitoimitilaa voidaan vuokrata, kun tarvitaan hyvin suurta tilaa.

Tässä siis lausunto. Päätökset tehdään Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa.

Terv Päivi-pappi

Lisään vielä, että seurakuntaneuvosto oli yksimielinen lausuntoa antaessaan.

Anu Sorjonen
Vt. kirkkoherra
Utsjoentie 565
99980 Utsjoki

25.4.2023 18.07