Uutiset

Uutislistaukseen

Eija Ojanlatva, Sammol Lukkari ja Antti Jaatinen valmiiksi kaivetun haudan äärellä Eija Ojanlatva, Sammol Lukkari ja Antti Jaatinen valmiiksi kaivetun haudan äärellä

Saamelaisalueen vainajainjäänteet haudataan uudelleen

3.8.2022 15.02

Sunnuntaina Inarissa kokoonnutaan laavuun

Vainajien muistotilaisuus alkaa 7.8.2022 kello 15 Sajoksen pihalla olevassa laavussa. Parituntisessa ohjelmassa on luvassa puheita ja musiikkia. Tilaisuuden juontaa saamelaistyön sihteeri Erva Niittyvuopio. Tilaisuudessa on tulkkaus inarin-, koltan- ja pohjoissaamen sekä ruotsin kielille. Noin 17 alkaen tilaisuudessa on tarjolla kirkkokahvit.

Noin kello 17 rajattu saattojoukko siirtyy Vanhahautuumaasaareen, missä kätketään maahan sieltä vuonna 1934 kaivetut saamelaisvainajat. Seremoniaa seurataan ja siihen osallistutaan laavussa striimilähetyksen kautta klo 18 alkaen. Saattojoukko pidetään pienenä yhteisön toiveen, kuljetuskapasiteetin- ja turvallisuuden sekä saaren eroosiovaaran vuoksi.

Tilaisuuteen on järjestetty Nellimistä Ivalon kautta kuljetus, johon on ennakkoilmoittautuminen 5.8. kello 14 mennessä Inarin seurakunnan kirkkoherran virastoon (inarin.seurakunta@evl.fi, p. 0407604202).

Maanantaiaamupäivä Mantojärven rannalla

Maanantaina 8.8.2022 kello 10 alkaen Utsjoen Mantojärven rannalla, Pyhän Ulriikan kirkon hautausmaalla kätketään maahan kyseiseltä hautausmaalta vuosina 1882–83 kaivetut saamelaisvainajat. Tilaisuuden jälkeen kahvistellaan pappilan pihapiirissä.

Tilaisuuteen on järjestetty Nuorgamista sekä Ylä-Tenolta Kuolnasta ja Kaamasmukasta Karigasniemen kautta tulijoille kuljetukset, joihin on ennakkoilmoittautuminen 1.8. mennessä diakoniatyöntekijä Arja Ollikaiselle (arja.ollikainen@evl.fi, p. 0408446259).

Maanantai-iltapäivä Nellimissä

Maanantai-iltapäivänä 8.8. kello 15 alkaen kolttasaamelaisvainajat uudelleen haudataan Nellimin ortodoksiselle hautausmaalle Kolttien kyläkokouksen toiveen mukaisesti. Haudattavat vainajat on aikoinaan kaivettu Petsamon Paatsjoen alueelta ja heidät halutaan palauttaa siunattuun maahan lähelle Paatsjokea. Hautausmaalta siirrytään Nellimin kerhotalolle kahvistelemaan.

Tilaisuuteen on järjestetty Näätämöstä kuljetus, johon on ennakkoilmoittautuminen Hanna-Maaria Kiprianoffille 6.8. saakka (hanna.kiprianoff@gmail.com, p. 045 342 5338).

Tilaisuudet seurattavissa livelähetyksinä

Yle Sápmi striimaa tilaisuudet Yle Areenassa, ja niitä voi katsoa myös jälkikäteen. Lähetysten linkit jaetaan Yle Sápmin (http://yle.fi/sapmi) ja Saamelaismuseo Siidan (http://siida.fi) sivustoilta, jolloin tilaisuuksia voi seurata myös omalta kotikoneelta.

Lisätietoja:

Eija Ojanlatva, vs. museonjohtaja, Saamelaismuseo Siida, eija.ojanlatva@samimuseum.fi, p. 040 1676 145 ja Erva Niittyvuopio, saamelaistyön sihteeri, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, erva.niittyvuopio@evl.fi, p. 040 7690 044

Sámeguovllu hávdeeatnamiin 1800–1900-loguin goivojuvvon váinnit máhcahuvvojit sivdniduvvon eatnamii 7.–8.8.2022 Anára Jaamišsuálui, Ohcejoga Bassi Ulriika girku hávdeeatnamii ja Njellima ortodoksalaš hávdeeatnamii.

Sotnabeaivve Anáris čoahkkanit lávvui

Váinniid muitodilálašvuohta álgá 7.8.2022 diibmu 15 Sajosa šilju lávus. Moatte diimmu guhkkosaš prográmmas leat sáhkavuorut ja musihkka. Dilálašvuođa láidesta sámebarggu čálli Erva Niittyvuopio. Dilálašvuohta dulkojuvvo anáraš-, nuortalaš- ja davvisámegielaide ja lassin ruoŧagillii. Diibmu 17 sulaid dilálašvuođas guossohit girkogáfe.

Diibmu 17 sulaid ráddjejuvvon mieđuštanjoavku sirdašuvvá Jaamišsuálui, gos luitojuvvojit eatnamii doppe jagi 1934 goivojuvvon sámeváinnit. Seremoniija sáhttá čuovvut ja dasa sáhttá searvat lávus stream-sáddaga bokte dmu 18 rájes. Mieđušteaddjiid joavku lea uhci servoša sávaldaga, sáhtu kapasitehta ja dorvvolašvuođa ja sullo erošuvdnaáitaga dihtii.

Dilálašvuhtii lea lágiduvvon Njellimis Avvila bokte sáhttu, masa sáhttá almmuhit iežas ovddalgihtii 5.8. dmu 14 rádjái Anára searvegotti girkohearrá virgedoaimmahahkii (inarin.seurakunta@evl.fi, p. 0407604202). 

Mánnodatiđit Máttajávrri gáttis

Mánnodaga 8.8.2022 dmu 10 rájes Ohcejoga Máttajávrri gáttis, Bassi Ulriika girku hávdeeatnamis luitojuvvojit eatnamii dán hávdeeatnamis jagiid 1882–1883 goivojuvvon sámeváinnit. Dilálašvuođa maŋŋá gáfestallat páhpagárdina šilljobirrasis.

Dilálašvuhtii lea lágiduvvon Njuorggámis, Badje-Deanus Guolnnás ja Gámasmohkis Gáregasnjárgga bokte sáhttu, masa berre almmuhit iežas maŋemustá 1.8. diakoniijabargi Arja Ollikainenii (arja.ollikainen@evl.fi, p. 0408446259). 

Mánnodatveaigi Njellimis

Mánnodatveaigin 8.8. diibmu 15 rájes nuortalašváinnit hávdáduvvojit ođđasit Njellima ortodoksalaš hávdeeatnamii Nuortalaččaid siidačoahkkima sávaldaga mielde. Váinnit leat dolin goivojuvvon Beahcáma Báhčaveaijoga guovllus ja sin háliidit máhcahit sivdniduvvon eatnamii lahka Báhčaveaijoga. Hávdeeatnamis sirdašuvvat Njellima searvevissui gáfestallat.

Dilálašvuhtii lea lágiduvvon Njávdámis sáhttu, masa sáhttá almmuhit iežas ovddalgihtii Hanna-Maaria Kiprianoffii 6.8. rádjái (hanna.kiprianoff@gmail.com, p. 045 342 5338).

Dilálašvuođaid sáhttá čuovvut live-sáddaga bokte

Yle Sápmi sádde dilálašvuođaid Yle Areenas, ja daid sáhttá geahččat maiddái maŋálgihtii. Sáddagiid liŋkkat juhkkojuvvojit Yle Sámi (http://yle.fi/sapmi) ja Sámemusea Siidda (http://siida.fi) siidduin, ja dilálašvuođaid sáhttá čuovvut maiddái iežas ruovttudihtoriin.

Lassidieđut:  Eija Ojanlatva, vs. museahoavda, Sámemusea Siida, eija.ojanlatva@samimuseum.fi, tlf. 040 1676 145 ja Erva Niittyvuopio, sámebarggu čálli, Oulu bismagotti duopmokapihttal, erva.niittyvuopio@evl.fi, p. 040 7690 044